lunes, 19 de marzo de 2007

CAMPO DA FESTA

A ASOCIACIÓN LOPEZ BOUZA ESTÁ A RECOLLER FIRMAS EN CONTRA DA EDIFICACIÓN QUE SE ESTA A FACER NO TRADICIONAL CAMPO DA FESTA DE CARANZA. ESTA PARCELA ESTA DESTINADA DENTRO DO PLAN PARCIAL DE CARANZA COMO SOLO PARA EQUIPAMENTOS SOCIAIS E CULTURAIS E AGORA, SIN SABER DE QUE MANEIRA, ESTASE A EDIFICAR UNHA IGREXA E DUASCENTAS PRAZAS DE APARCAMENTO PARA A VENDA.
CREEMOS DENDE A ASOCIACIÓN QUE ESTO VEN A SER UNHA VEZ MAIS A OCUPACIÓN ILEGAL DE ESPAZOS PÚBLICOS, E POR ESO LEVOUNOS A DENUNCIAR OS FEITOS FRENTE O CONCELLO DE FERROL E FRENTE A XUNTA DE GALICIA, DOS CALES AINDA NON TEMOS RESPOSTAS NIN FAVORABLES NIN EN CONTRA E POR ESO LEVANOS A RECOLLER FIRMAS DOS VECIÑOS E VECIÑAS PARA REXEITAR ESTAS ACCIÓNS QUE ADEMAIS TEÑEN MOITA PINTA DE ESPECUALCIÓN DOS TERREOS, CANDO SON CEDIDOS POLAS DISTINTAS ADMINISTRACIÓNS.
ANUNCIAMOS ASIMESMO QUE NOS INTEGRAMOS DENTRO DA PLATAFORMA CIDADÁ POLA DEFENSA DOS ESPAZOS PÚBLICOS ESTABLECIDA EN FERROL E FORMADA POLO MOVEMENTO VECIÑAL, ASOCIATIVO E CULTURAL.